Koninginnen & Volken

Voor 2024 kunnen er geen volken of koninginnen meer gereserveerd worden! Mogelijks is er eind juli / begin augustus nog een overschot aan koninginnen, dat zal hier dan aangegeven worden. Wordt u graag rechtstreeks op de hoogte gebracht wanneer wij reserve te koop hebben, stuur dan een mailtje naar info@merodegoud.be.

Wij bieden volgende types koninginnen (groen gemerkt1) aan:

 • onbevruchte koningin: €15,00 (NIET MEER BESCHIKBAAR)
 • standbevruchte koningin (F1)2: €35,00 (NIET MEER BESCHIKBAAR)
 • koningin bevrucht te Chimay (F0)3: €55,00 (NIET MEER BESCHIKBAAR)
 • koningin bevrucht te Chimay, 1ste nageslacht visueel gecontroleerd (F0): €80,00 (NIET MEER BESCHIKBAAR)

Reserveer hier uw koninginnen

Een zwarte koningin

Al onze jonge koninginnen zijn dochters van geselecteerde teeltkoninginnen waarvan de volken reeds minstens 2 jaar geëvalueerd werden. De teeltkoninginnen werden in die periode positief bevonden (o.a. hun volken overleven zonder enige Varroa-behandeling, gedragen zich zachtaardig) en zowel zijzelf als hun nageslacht (individuele werksters) werden via een SNP-test (nucleair DNA) als zwarte bij geïdentificeerd. Echter, afhankelijk van de darren waarmee onze jonge koninginnen paren, zullen hun volken wel of niet de positieve eigenschappen uitdragen waarop wij selecteren.

Zowel het bevruchtingsstation te Chimay (Mellifica) als dat te Bosland (ZwarteBij.org) is een landbevruchtingsstation waar een ruime variatie aan darrenlijnen ingezet wordt. Vandaar het continue selectieproces welk wij uitvoeren. Voorts kunnen wij helaas niet uitsluiten dat een koningin, bevrucht te Bosland of Chimay, toch niet met een enkele niet-zwarte dar gepaard heeft. Wij vinden het belangrijk dat u daar als potentiële koper van op de hoogte bent. Om enigszins zekerheid te bieden, verkopen wij daarom ook koninginnen die bij verkoop reeds 25 dagen aan de leg zijn: zij hadden vóór verkoop al uitlopend broed dat uniform voldeed aan de uiterlijke kenmerken van de zwarte bij.

Paringsstand te Chimay bij Mellifica

Bij reservaties wordt een voorschot4 van 20% gevraagd, daartoe ontvangt men maximaal 7 dagen na invullen van onderstaande reservatieformulier per e-mail een uitnodiging. Nadat het voorschot ontvangen is, zal de koper een bevestiging van zijn reservatie ontvangen. Kopers worden tijdig op de hoogte gebracht over wanneer hun koningin(nen) beschikbaar zal (zullen) zijn opdat zij voldoende tijd hebben om de nodige voorbereidingen te treffen. Onze koninginnen worden ter beschikking gesteld in Nicot-kooitjes voorzien van werksters en een suikerstop, met bijgevoegde pedigreefiche.

Koninginnen kunnen, indien gewenst, per post opgestuurd worden; in dat geval

 • komt er bovenop de kostprijs van de koninginnen een verzendingskost voor aangetekende prior-verzending (€10,00 binnen België via bpost; €15,00 daarbuiten5 via GLS);
 • wordt de verzending pas uitgevoerd nadat de resterende kost via bankoverschrijving overgemaakt en ontvangen is; en
 • zijn alle risico’s i.v.m. verzending per post voor de koper.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust via het contactformulier.

Reserveer hier uw koninginnen

Selectie van onze topkoninginnen. Standaard trachten wij, wanneer iemand meerdere koninginnen reserveert, dochters van verschillende moederkoninginnen te voorzien. Al onze moederkoninginnen zijn van gelijkwaardige teeltkwaliteit.

 1. Alle koninginnen worden standaard voorzien van een merkteken op het borststuk via stift of opalithplaatje. Voor onbevruchte koninginnen kan een uitzondering gemaakt worden indien bij reservering expliciet vermeld. ↩︎
 2. Een standbevruchte koningin, vaak ook F1-koningin genoemd, is een koningin die niet zuiver bevrucht is. In dit geval betreft het zwarte koninginnen die bevrucht zijn door een combinatie van darren van verschillende origine (hoofdzakelijk Carnica-darren afkomstig van Duits teeltmateriaal). Omdat zowel de zwarte koningin als de darren waar zij mee paarde afkomstig zijn van geselecteerde bijenvolken, zullen deze koninginnen sterke en aangename bijenvolken voortbrengen die profiteren van een genetisch heterosiseffect. ↩︎
 3. Een F0-koningin heeft de potentie om een P-koningin te worden. Zowel F0- als P-koninginnen zijn zuiver bevrucht, maar F0-koninginnen hebben nog niet bewezen dat ze het waard zijn om van verder te telen en P-koninginnen wel. Niet alle raszuiver bevruchte koninginnen leveren immers vitale, veerkrachtige bijenvolken. Een jonge zuiver bevruchte koningin is daarom per definitie een F0-koningin; pas na evaluatie gedurende een heel imkerseizoen kan de F0-koningin op teeltwaarde geschat worden. P-koninginnen zijn bijgevolg steeds minimaal 2 jaar oud. ↩︎
 4. Dit voorschot kan niet worden teruggevorderd indien de reservatie op een later moment wordt geannuleerd door de koper. Indien de verkoper wegens overmacht de verkoop moet annuleren, wordt het voorschot automatisch terugbetaald. ↩︎
 5. Imkerij Merodegoud staat in het Europese Traces NT systeem geregistreerd als exporteur en kan zo gezondheidscertificaten aanvragen en bijen exporteren naar onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. De kost gekoppeld aan een gezondheidscertificaat (€50) wordt apart verrekend aan de koper. ↩︎